อัพเดทข้อมูล..

ปรับข้อมูลสมาชิก..

อัพโหลดรูปภาพ..
0%
สินค้าหมด

DJI
M600-PART-11

23,300 ฿
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลือกซื้อ
สินค้าขนาดเดียว
สินค้าหมด

The remote controller integrates video downlink and aircraft control into one system. The combined system operates at 2.4 GHz with a maximum signal transmission range of 5 km. The device features a number of standard and customizable buttons that allow users to quickly access certain aircraft functions, such as taking and reviewing photos/videos, as well as controlling the gimbal and landing gear. It is powered by a 2S rechargeable battery.

Operating Frequency:

  • 920.6 MHz to 928 MHz (Japan)
  • 5.725 GHz to 5.825 GHz
  • 2.400 GHz to 2.483 GHz

Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference):

  • FCC Compliant: 3.1 miles (5 km)
  • CE Compliant: 2.1 miles (3.5 km)

EIRP:

  • 10 dBm @ 900 M
  • 13 dBm @ 5.8 G
  • 20 dBm @ 2.4 G

Video Output Port: HDMI, SDI, USB
Dual Users Capability: Master-and-Slave control
Mobile Device Holder: Supports smartphones and tablets
Output Power: 9 W
Operating Temperature: 14° to 104° F (-10° to 40° C)
Storage Temperature: Less than 3 months: -4° to 113° F (-20° to 45° C)
More than 3 months: 72° to 82° F (22° to 28° C)
Charge Temperature: 32° to 104° F (0° to 40° C)
Built-in Battery: 6000 mAh, 2S LiPo
Max Tablet Width: 170 mm